Lake Hamilton, Polk County, Florida

US HWY 27, Lake Hamilton, Florida