Lake Hamilton, Polk County, Florida

29618 HWY 27, Lake Hamilton, Florida