Ravena, Albany County, New York

12 Moxley St, Ravena, New York