Washington, Orange County, Vermont

1267 Poor Farm Road, Washington, Vermont