Tinmouth, Rutland County, Vermont

34 Mountain View Road, Tinmouth, Vermont