Groton, Caledonia County, Vermont

694 Powder Spring Road, Groton, Vermont