Duxbury, Washington County, Vermont

Lot 4 Tabor Lane, Duxbury, Vermont