Mikki Zeitouni

Mikki Zeitouni

Luxury Properties Specialist - Newton Office
1229 Centre Street, Newton, MA 02459

Email: Mikki.Zeitouni@raveis.com | Cell: 617.319.5786 | Office: 617.964.1850
Website: https://www.raveis.com/thebostonrawluxurygroup

Certified Homeownership Professional

Testimonials